>>>>> <<<<<

DiSEqC - (czytaj dajsek) - skrót z ang. Digital Satellite Equipment Control - standard sygnałów opracowanych dla Eutelsata do sterowania i wyboru konwerterów i wyjść sat.

(Kliknij aby powiększyć!)

Wstęp i wiadomości ogólne:

DiSEqC mimo, że nie jest nieodzownym elementem zestawu

satelitarnego, to jednak, ze względu na jego popularność wśród urzytkowników, warto chyba w osobnym temacie przybliżyć ten bardzo urzyteczny element instalacji, pozwalający w łatwy i ekonomiczny sposób rozbudować nasz układ o automatyczną współpracę z następną satelitą, przez wyjatkowo przyjazne sterowanie. Poniższy opis ma na celu przyblizyć kilka zagadnień z tematu osobom początkujacym, nie wnikając w szczegóły techniczne.

System DiSEqC został opracowany przez Phillipsa i zaakceptowany przez Eutelsata. Standard ten jest wolny od licencji i może byc wykorzystywany bez ograniczeń, z zastrzerzeniem tylko o oznakowaniu jako DiSEqC dla zapewnienia kompatybilności. Aby utrzymać to dobrodziejstwo w jakimś porządku zastosowano podział na grupy wg zasad działania nie wnikając w parametry techniczne (tłumienności przelotowe czy wzmacniacze z preemfazą). Do sterowania automatycznego konwerterów (przełączanie między satelitami), niezbędny jest tuner wyposażony w conajmniej DiSEqC1.0

Dla prawidłowego funkcjonowania zestawu niezbędne jest przypisanie odpowiednich portów w menu tunera zgodnie z podpiętymi konwerterami, czyli dla satelity podpiętej pod wejście A (lub 1) w przełączniku DiSEqC, przypisujemy w menu tunera także A (lub port1) analogicznie postępujemy z następnymi podłączeniami.Dla przełącznika ToneBurst do współpracy jest potrzebny tuner wyposażony w Mini-DiSEqC(Tone Burst) i dostępne sa tylko dwa sygnały, a co za tym idzie możemy tutaj podpiąć jedynie dwa konwertery.

Elementy pracujące w standardzie DiSEqC można łączyć w różne kombinacje, tak w systemie kaskadowym jak i równoległym. W ofertach sklepów można znaleźć całe mnóstwo omawianych przełączników (od 1/2; jeden DiSEqC - 2; 4 itd wejścia na konwertery) i wybrać dla siebie odpowiedni, właściwy dla planowanej instalacji.

Transmisja danych DiSEqC;

Transmisja bitów danych DiSEqC odbywa się seryjnie, poprzez włączanie i wyłączanie nośnika danych, który w tym wypadku jest sygnał o częstotliwości 22 kHz. Przy czym amplituda sygnału wynosi 0,5 VSS

Podział na grupy;

Tone Burst - sygnał przełączający; dla pozycji A - brak, dla B -

generowany jest odpowiedni sygnał. (ToneBurst nie jest DiSEqC'em) Sygnał Tone Burst, podobnie jak i DiSEqC, jest generowany jednorazowo, to znaczy jest to rozkaz wysyłany tylko raz do urządzenia sterującego.

DiSEqC 1.0 - cztery komendy DiSEqC ABCD.(polaryzacja, pasmo częstotliwości, pozycja satelitarna i odbiór analogowy i cyfrowy)

DiSEqC 1.1 - rozwinięcie wersji 1.0, czyli tuner generuje podwójnie sygnał diseqc np. A i D (tzw. powtarzanie) w odpowiednio krótkim czasie .

DiSEqC 1.2 - tutaj dochodzi mozliwość sterowania pozycjonerem i obrotnicami dla których zasilanie i informacje sa przesyłane po jednym kablu. Maxymalnie można wykorzystac 60 pozycji.

DiSEqC 1.3 - inaczej "USALS" czy "Go To X" rozwinięta wersja 1.2.

DiSEqC 2.0 - rozwinięcie wersji 1.0. Tutaj przełącznik powinny po otrzymaniu komendy z tunera potwierdzić jej wykonanie oraz zameldowac o aktualnym stanie wejść. Ta grupa jest kompatybilna w sterowaniu z tunera posiadającego wersję 1.0 lub wyższą. Nieprawidłowości mogą pojawić sie gdy tuner generuje tylko sygnał
Tone Burst ( Mini-DiSEqC).

DiSEqC 2.1 - to integracja 1.1 z 2.0

DiSEqC 3.0 - nieskończenie wiele możliwości. System przyszłościowy.

Sposoby przełączania tunerów z DiSEqC.

(kliknij aby powiększyć!)

(Pomysł utworzenia tabelki zasięgnięto ze strony "satlex.net".)

Szczegółowe informacje techniczne, zasady działania itp. można znaleźć w opracowaniu na stronie
>>>"Pokosat.de"<<<

 statystyki www stat.pl