MINI SŁOWNIK SATELITARNY

A

AC-3 - format kompresji cyfrowego audio opracowany przez Dolby Laboratories do transmisji najwyższej jakości fonii kanału cyfrowego Dolby Digital 5.1.

AZYMUT (KĄT AZYMUTU)- kąt ustawienia, odniesiony do dokładnego kierunku południowego. W kierunku południowym ma on 0o, w odchyleniu zachodnim dodatnie i w odchyleniu wschodnim ujemne wartości stopnia kątowego.

B

BIT-Podstawowa (najmniejsza) jednostka informacji cyfrowej.

BANDWIDTH - z ang. szerokość pasma częstotliwości.
BEAM- z ang. model wiązki dla transmisji satelitarnej, może być wide beam - szeroka, narrow - wąska.

BER - skrót z ang. Bit Error Rate; bitowa stopa błędów wykorzystywana przy pomiarach sygnałów cyfrowych. Wartość10-9 jest wartością idealną, a 10-4 jest wartością minimum gwarantującą odbiór.
BIT RATE - prędkość transmisji cyfrowej, zwykle podawana w Mb/s; im wyższa, tym lepsza jakość przekazu video i audio.

C

C-BAND- pasmo C (4GHz); pasmo częstotliwości w zakresie od 3,7 do 4,2 GHz wykorzystywane do transmisji cyfrowych i analogowych.

CASSEGRAIN - rodzaj anteny, gdzie fala odbita od czaszy(reflektora głównego) anteny trafia do reflektora pomocniczego i odbita od niego trafia do konwertera. Głównym reflektorem jest parabola, a drugim hiperboloida.

C/N (CARRIER TO NOISE) - to stosunek napięcia sygnału wysokiej częstotliwości do napięcia szumów na podzespole aktywnym (wzmacniacz, konwerter)

D
DAT-(Digital Audio Tape)-radio cyfrowe

DEKODER-urządzenie elektroniczne,które dokonuje konwersji jednego rodzaju sygnału w inny.

DiSEqC - skrót z ang. Digital Satellite Equipment Control - standard sygnałów opracowanych dla Eutelsata do sterowania i wyboru konwerterów i wyjść sat. Sygnały sterujace DiSEqC są wysyłane po tym samym kablu, który łączy tuner z konwerterem.

DISH - w ang. slangu - talerz; określa czaszę anteny satelitarnej.

DTH - skrót z ang. Direct-To-Home; oznacza użytkowników indywidualnego przekazu satelitarnego w gospodarstwie domowym.

DVB-Digital Video Broadcasting- standard cyfrowego przekau sygnałów video

DVB-S - system cyfrowego przekazu dla telewizji satelitarnej
E

ECM - Entitlement Control Messages - prywatne informacje na temat dostępu warunkowego, które trzymają zamówioną autoryzację.

ELEWACJA - pionowy kąt między kierunkiem odbioru anteny a horyzontem.

EPG - Electronic Program Guide - elektroniczny przewodnik po programach - nadawany w formie tekstu wraz z sygnałem kanału (w niektórych platformach EPG stanowi osobny kanał niosący informacje na temat programów

F

FAQ - (ang. Frequently Asked Questions) to zbiór pytań i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z określonej dziedziny tematycznej.

FEC - skrót z ang. Forward Error Correction; metoda korekcji błędów przy cyfrowych transmisjach - poprawność przekazywanej informacji: np:1/2 (najlepsza), 7/8 (najgorsza); FEC=7/8 oznacza, że na każde 8 bitów, aż 7 to informacje, a tylko jeden służy do korekcji.

FEEDHORN - z ang. oznacza promiennik do konwertera; paraboliczny, offsetowy, eliptyczny, dla pasma Ku lub C.

FOOTPRINT- z ang. oznacza wiązkę sygnału z wybranego satelity jaka pada na dany teren.

G

GEOSTACJONARNY SATELITA - Satelita umieszczony na orbicie geostacjonarnej, zwanej także orbitą Clark'a. Dla obserwatora na Ziemi satelita taki, gdyby człowiek był go w stanie dostrzec, widoczny
jest jako nieruchomy punkt na niebie.

GŁOWICA MIKROFALOWA -Zespół instalowany w ognisku anteny satelitarnej złozony z promiennika,polaryzatora i LNB. Współcześnie rolę głowicy mikrofalowej pełni zintegrowanyLNB zawierający w jednej obudowie wszystkie wymienione elementy..

GNIAZDO "F" -Nie wymagające lutowania znormalizowane złącze wtykowe stosowane w urządzeniach do odbioru programów satelitarnych i wykorzystywane do połaczeń LNB z tunerem satelitarnym.

GREGORIAN - typ anteny satelitarnej dwureflektorowej, gdzie głównym reflektorem jest parabola lub offset, a drugim jest elipsoida.
H

HDTV-Skrót angielskiego terminu High Definition Television - telewizja wysokiej rozdzielczości. Projektowany standard telewizji wyrózniajacy się znacznie wyższą rozdzielczością w porównaniu do telewizji konwencjonalnej oraz szerokoformatowym obrazem (16:9).

Hz, Hertz - jednostka miary częstotliwości oznaczająca liczbę drgań określonego sygnału jaka zachodzi w ciągu jednej sekundy. Tak więc sygnał który osiąga częstotliwość 100 Hz zmienia swój stan 100 razy na sekundę.

I

IPPV - IMPULSE PAY PER VIEW - płacenie za oglądanie za wybraną ilość programów lub czasu, płaci się kupując kartę lub abonement i korzysta to momentu wyczerpania limitu kredytów na niej (impulsów), system zbliżony do stosowanego w telefonii komórkowej

ITV - Interactive Television

J

K

KA-BAND- wyższe pasmo częstotliwości z zakresu 18,2-21,2GHz (odbiór) i 27.5-31GHz (nadawanie), służące między innymi do transmisji zwrotnej antena - satelita (np:szybki Internet) pasmo mniej odporne na wpływ opadów.

KABEL KONCENTRYCZNY (WSPÓŁOSIOWY) - Kabel o specjalnej konstrukcji w której przewodnik sygnału otoczony jest mającym postać elastycznej rurki przewodem "ekranu" połączonym z "masą" odbiornika. Ekran kabla współosiowego nie dopuszcza do wniknięcia zakłóceń do przewodu centralnego, jednak z drugiej strony sprawia, że kabel współosiowy posiada własności silnie zalezne od częstotliwości przesyłanego sygnału.

KALIBRACJA - proces dopasowywania parametrów urządzenia do warunków pracy.
KONWERTER -patrz LNB

KU-BAND- pasmo częstotliwości z zakresu 10,7-14,8GHz, przy czym odbiór jest realizowany w paśmie 10,7-12,75GHz; najczęściej stosowane w Europie.

L

LNB -Skrót od angielskiej nazwy Low Noise Amplifier, dosłownie znaczy to "blok niskoszumny do wzmacniania słabych sygnałów", zwany powszechnie konwerterem anteny satelitarnej. LNB stanowi pierwszy stopień przemiany częstotliwości i wzmocnienia sygnału zestawu satelitarnego, w którym sygnał odebrany z satelity, przekazywany w zakresie gigahercowym, przenoszony jest przez zmieszanie z sygnałem wytwarzanym przez generator lokalny zwany heterodyną do niższego zakresu częstotliwości, zwanego zakresem I częstotliwości pośredniej

LOF - Local Oscillator Frequency - lokalna czestotliwość oscylatora

Ł

M

MONOBLOCK LNB - typ konwertera Universal z dwoma promiennikami na dwa satelity - zwykle o ustalonym rozstawie 6 stopni

MPEG - Skrót od angielskiej nazwy Moving Picture Expert Group na określenie algorytmu kompresji cyfrowego sygnału obrazu ruchomego oraz nazwa związanej normy międzynarodowej. Aktualna wersja rozwojowa oznaczana jest symbolem MPEG2. Dzięki temu systemowi na jednym transponderze satelity mozliwe jest przesyłanie od kilku do kilkunastu kanałów TV.

MULTIPLEX - wiązka danych niosąca jeden lub więcej serwisów na jednym kanale.

MULTISWITCH -Rodzaj przełącznika - rozgałęźnika sygnału stosowany w instalacjach do odbioru programów przez kilku, kilkunastu użytkowników.

N

NTSC - Standard telewizji kolorowej opracowany w USA i rozpowszechniony przede wszystkim w USA i Japonii.
O

OBSZAR POKRYCIA - Obszar, na którym mozliwe jest odebranie sygnału emitowanego przez danego satelitę, Jeśli uzytkownik znajduje się w centrum tego obszaru, może stosować mniejsze anteny. W miarę oddalania się od centrum średnica anten musi być większa.

OCTO LNB - Uniwersalny konwerter z ośmioma wyjściami dla 8 niezależnych odbiorców.

OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing - typ modulacji używany dla przekazów satelitarnych

OFFSET - popularna nazwa anteny satelitarnej z ogniskiem poniżej centralnego punktu czaszy; wycinek anteny parabolicznej.

ORBITA GESTACJONARNA( Clarke'a) - Orbita na wysokości 36 tys. km, która jest równocześnie kołowa i równikowa, a okres obiegu satelity wynosi jedną dobę. Satelita umieszczony na orbicie geostacjonarnej porusza się, nawet z bardzo dużą prędkością , lecz z dokładnie taką samą prędkością kątową co Ziemia. W związku z tym, gdy mieszkaniec Ziemi był w stanie dostrzec satelitę na takiej orbicie, widziałby go w postaci nieruchomego punktu.
P

PAL - skrót z ang. Phase Alternate Line - system przekazu obrazu stosowany w Europie i w Polsce.

PAY-TV - z ang. płatna telewizja , objęte systemem warunkowego dostępu.
PCR (PID) - skrót z ang. Program Clock Reference; znacznik czasu do potwierdzenia co najmniej raz na każde 100ms dla każdego sygnału transmitowanego w strumieniu; parametr do synchronizacji transmisji cyfrowych.

PID - skrót z ang. Program IDentifier - identyfikator kanału w transmisjach cyfrowych - najczęściej używane to Audio PID (PID A), Video PID (PID V), PID TXT i PID PCR - odpowiednio opisujące audio, video, teletekst i synchronizację

PMT - Program Map Table - tablica opisująca położenie programów.

POLARMOUNT- typ zawieszenia biegunowego anteny satelitarnej, służący do jej obrotu przy pomocy siłownika.

POLARYZATOR - urządzenie powodujące wybór polaryzacji sygnału z satelity; zmiana polaryzacji w konwerterach uniwersalnych realizowana jest napięciowo (14/18V) mechanicznie (w polaryzatorze mechanicznym zainstalowanym przed konwerterem) lub elektromagnetycznie.

POZYCJONER--pozycjoner; urządzenie zewnętrzne lub wewnętrzne wbudowane w odbiornik satelitarny, które steruje elementem obracającym anteną.

PPV - skrót z ang. Pay Per View - oznacza wybrany jeden program za który należy zapłacić z góry podaną wcześniej opłatę; określenie kanału, który zarabia opłatami za konkretne programy - zwykle najlepsze filmy, transmisje sportowe.

Q
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - typ modulacji używany do transmisji radiowych
QPSK - Quadrature Phase Shift Keying - typ modulacji używany dla przekazów satelitarnyc

R

S

SCART - standard 21-pinowego złącza używany w TV/VCR i odbiornikach satelitarnych/naziemnych; czasami nazywany Euro lub eurozłącze.

SPLITTER - z ang. pasywny lub aktywny rozdzielacz sygnału TV lub SAT.

SYMBOL RATE (SR) - z ang. szybkość transmisji symboli w ciągu sekundy = 2*ilość bitów (jeden symbol to 2 bity); parametr podawany dla każdej transmisji cyfrowej w MS/s np. 27,5MS/s

T

TRANSPONDER - z ang. część satelity odpowiedzialna za odbiór, przekaz i retransmisję sygnału z i na ziemię

TWIN LNB - z ang. typ konwertera Universal z dwoma niezależnymi wyjściami dla dwóch niezależnych odbiorników .

U

UPLINK - z ang. droga sygnału z Ziemi do satelity; określenie transmisji na satelitę.

USALS - skrót z ang. Universal Satellite Location System; rozszerzony standard DiSEqC1.2 do sterowania obrotem anteną satelitarną, który programowo po podaniu długości i szerokości geograficznej instalacji potrafi automatycznie ustawić całą orbitę; nazywany także DiSEqC1.3.

W

Z

Y

Yaga- typ anteny kierunkowej do bezprzewodowej transmisji danych.