SYGNAŁ SATELITARNY (wiadomości ogólne) - forma przenoszenia informacji, wykorzystująca tzw. transpondery umieszczone na sztucznych satelitach Ziemi, charakteryzująca się możliwością pokrycia ogromnych obszarów przy użyciu tylko jednego nadajnika, oraz możliwością dotarcia do terenów, na których tworzenie sieci nadajników naziemnych jest niemożliwe lub nieopłacalne.

Dane (przykładowo wysłane z Warszawy), aby dotarły do naszych odbiorników, mają do przebycia ponad 77300km. Nadajniki wykorzystywane do transmisji umieszczone są dokładnie nad równikiem na wysokości 35.790 km i poruszają się zgodnie z obrotem ziemi z szybkością 11.000 km na godzinę. Metoda transmisji sygnału telewizyjnego w postaci cyfrowej do odbiorników indywidualnych, dzięki cyfrowej kompresji obrazu i dźwięku (w standardzie MPEG-2) umożliwia przesłanie od 4- do 8-krotnie więcej programów telewizyjnych niż w przypadku telewizji analogowej (praktycznie stosowana już tylko szczątkowo) przy wykorzystaniu podobnego pasma.

Zaletą takiego sygnału jest możliwość dodatkowych usług jak np: informacje o nadawanych programach (EPG), automatyczne wyszukiwanie programów, kilka kanałów dźwiękowych z różnymi wersjami językowymi, napisy, telewizja interaktywna itd. Informacja przesyłana z nadajnika - transpondera (po przebytej wcześniej drodze z wozu transmisyjnego, właściwej obróbce i przesłaniu do tego urządzenia) ma jeszcze do pokonania odcinek do naszego odbiornika. Transmisja jest procesem przesyłania dowolnej wiadomości lub ogólnie ciągu danych, między nadawcą (nadajnikiem) a adresatem (odbiornikiem) określoną metodą, zrozumiałą dla obu (kodowanie) i po określonej drodze.

Sygnał zanim znajdzie się w odbiorniku jest odbijany przez czasze i ogniskowany na konwerterze, który to skoncentrowane przez lustro anteny satelitarnej, sygnały radiowe i telewizyjne emitowane w zakresie częstotliwości 10.700...12.750 MHz odbiera i przetwarza na sygnał, pierwszej pośredniej częstotliwości satelitarnej 950...2150 MHz a następnie przesyła kablem współosiowym już bezpośrednio do naszego odbiornika satelitarnego. Stąd już prosta droga do odbiornika telewizyjnego, gdzie sygnał kończy swą długą drogę, a naszym oczom ukazuje się finalna wersja tego co pragnoł nadawca przekazać. Większość parametrów sygnału można zmierzyć stosując selektywne mierniki poziomu a to pozwala potwierdzić (lub wykryć błąd) poprawność wykonania instalacji. Dobrej jakości sygnał na wejściu do odbiornika, jest podstawowym warunkiem prawidłowego zaprojektowania i wykonania instalacji antenowej.

OGRANICZENIA SYGNAŁU.

Czytając powyższy tekst może się nasunąć pytanie : Co stoi na przeszkodzie aby sygnał docierał do wiekszej liczby domostw i bez zakłóceń można było go odbierac na malutkich talerzach. Jednym z głównych ograniczeń jest maksymalna dopuszczalna moc sygnału promieniowanego w kierunku Ziemi, która to graniczna wartość ma zapobiegać szkodliwemu wpływowi mikrofal na organizmy żywe, a także zredukować wzajemne zakłócanie się sygnałów z różnych satelitów. Warto tez wspomnieć o technicznych możliwościach zasilania samej satelity, której to moc płynąca z akumulatorów słonecznych wykorzystywana jest także do zachowania konkretnej masy satelity, aby mógła poruszać się po orbicie i utrzymywać swoją pozycję. Tak więc te i inne uwarunkowania maja równierz wpływ na to jaki sygnał do nas dociera i jakiego sprzętu wymaga, aby odbiór był możliwy na zadawalającym poziomie.

 

PARAMETRY OPISUJĄCE SYGNAŁ.

SL (Signal Level) - poziom odbieranego sygnału. Wskaźnik tego parametru

posiada większość tunerów a jego wysoki poziom nie gwarantuje jeszcze odbioru, świadcząc raczej o poprawności połączeń i mocy sygnału łącznie z zakłuceniami.

 

 

SQ (Signal Quality) - jakość odbieranego sygnału. Wykres tego parametru (równiez stosowany w większości tunerów) daje nam informację o możliwościach odbioru a jest najczęsciej wypadkową BER'a i siły sygnału użytecznego.

FEC (Forward Error Correction) - metoda korekcji błędów przy cyfrowych

transmisjach - poprawność przekazywanej informacji: np:1/2 (najlepsza), 7/8 (najgorsza); FEC=7/8 oznacza, że na każde 8 bitów, aż 7 to informacje, a tylko jeden służy do korekcji. Parametr ten podaje ile bitów nadmiarowych jest w sygnale, a ich przeznaczeniem jest naprawa uszkodzonych danych powstałych w wyniku zakłuceń. (tabelka - www.sci.pam.szczecin.pl)

SR (Symbol Rate) - z ang. szybkość transmisji symboli w ciągu sekundy = 2*ilość bitów (jeden symbol to 2 bity); parametr podawany dla każdej transmisji cyfrowej w MS/s np. 27,5MS/s; każdy odbiornik cyfrowy ma podany zakres SR, najczęściej od 1MS/s lub 2MS/s do 30-45MS/s

BER (Bit Error Rate) - bitowa stopa błędów transmisji określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przekłamania w strumieniu przesyłanych informacji.

Wskaźnik BER jest obliczany jako stosunek liczby bitów przekłamanych po stronie odbiorczej do całkowitej liczby bitów transmitowanych przez medium. Ten parametr decyduje o jakości i możliwości odbioru programów nadawanych cyfrowo. Przykładowo BER równy 10-9 oznacza, że tylko jeden na miliard przesłanych bitów może być przekłamany.

C/N (Carrier to Noise) - to stosunek napięcia sygnału wysokiej częstotliwości do napięcia szumów np. sygnału na wyjściu konwertera. Mierzony w dB (im wyższy tym teoretycznie lepszy) Ten parametr mówi ile razy moc częstotliwości nośnej jest większa od mocy szumów wzmacniacza.

S/N (Signal to Noise) - to stosunek napięcia sygnału niskiej częstotliwości do napięcia szumów, np, sygnał wideo.

Tłumienie przesłuchu - parametr związany z wzajemnym przenikaniem polaryzacji podczas odbioru.

Wartość przyjęta za minimum to 20dB, a wynik ten można uzyskac przez odpowiednie skręcenie konwertera. Wykonując dobrze to ustawienie, uzyskamy prawidłowy odstępu poziomów sygnałów w polaryzacji poziomej i pionowej.

 

BILANS MOCY SYGNAŁU SATELITARNEGO.

Moc transmitowana, odbierana, współczynnik przydatności systemu odbiorczego, czy wpływ deszczu na system łączności satelitarnej. Te i inne zagadnienia tematyczne w oparciu o wzory i obliczenia, w opracowaniu Krzysztofa Kurka z Instytutu Radioelektroniki, dostepne dla zainteresowanych w formacie PDF w załączonym linku.

>>> POBIERZ <<<


statystyki www stat.pl