PRZEŁĄCZNIKI KONWERTERÓW - urządzenia wpinane między konwerter a tuner, pozwalające na zmianę (wybór) satelity, automatycznie lub półautomatycznie, bez konieczności ingerencji w przepinanie kabla łaczącego tuner z konwerterem skierowanym na danego satelitę.

PODZIAŁ PRZEŁĄCZNIKÓW

Przełącznik DiSEqC- to kontroler wyposażenia dla cyfrowej telewizji satelitarnej wprowadzony przez Eutelsata albo bardziej swojsko: urzadzenie pozwalające na przełączanie sygnału między dwoma lub czterema konwerterami. Przełączenie następuje po odebraniu przez przełącznik specjalnego sygnału (DiSEqC 1.0 lub 2.0 rzadziej 1.1) wysyłanego przez tuner. Zazwyczaj w menu ustawień danego satelity pojawia się pole o nazwie DiSEqC, gdzie można wybrać opcje: - DiSEqC 1,2,3,4 albo DiSEqC A,B,C,D. Dla każdego satelity wybieramy inną opcję i z każdym z satelitów kojarzymy odpowiednie wejście przełącznika. DiSEqC 1.0 umożliwia przesył jednokierunkowy, od odbiornika do urządzeń peryferyjnych DiSEqC 2.0 cechy podobne jak diseqc1.0 dodatkowo umożliwia komunikacje dwukierunkową. DiSEqC 3.0 posiada wszystkie poprzednio wymienione cechy. Dodatkowo pozwala na zewnętrzną kontrolę obiektów peryferyjnych z możliwością rozpoznania stanu każdego z współpracujących urządzeń.

Przełącznik na pilota- umożliwia podłączenie dwóch konwerterów TV-SAT do jednego wejścia głowicy w odbiorniku. Przełączanie pomiędzy konwerterami następuje po naciśnięciu i przytrzymaniu przez dłuższą chwilę (czas regulowany od 2 sek. do 10 sek.) dowolnego przycisku na pilocie podczerwieni (np. na pilocie tunera satelitarnego).
Zastosowanie:
Do odbiorników satelitarnych z jednym wejściem, które nie posiadają możliwości sterowania sygnałem cyfrowym DiSEqC i nie dają możliwości generowania napięcia na 8 pin eurozłącza po naciśnięciu przycisku TV/SAT na pilocie odbiornika satelitarnego.

Przełącznik napięciowy- umożliwia podłączenie dwóch konwerterów TV-SAT do jednego wejścia głowicy w odbiorniku. Przełączanie konwerterów następuje poprzez naciśnięcie przycisku TV/SAT na pilocie tunera satelitarnego (generowane jest wtedy napięcie 12V na 8 pin eurozłącza lub dodatkowym gnieździe w tunerze oznaczonym najczęściej 12/0, które doprowadzone do switcha umożliwia przełączanie z wej. 1 na wej. 2 konwertera. Ponowne wciśnięcie przycisku TV/SAT wyłącza napięcie 12V i przełącznik powraca na wej. 1. Aby przełącznik pracował poprawnie muszą być włączone dwa konwertery oraz podłączony dodatkowy przewód z przełącznika do 8-go pinu eurozłącza lub specjalnego gniazda tunera setelitarnego.

Przełącznik zanikowy- umożliwia podłączenie dwóch konwerterów TV-SAT do jednego wejścia głowicy w odbiorniku. Przełączanie pomiędzy konwerterami następuje poprzez wyłączenie (zanik napięcia zasilającego konwerter) i ponowne załączenie (pojawienie się napięcia zasilającego konwerter) tunera satelitanego.
Zastosowanie:
Do odbiorników satelitarnych z jednym wejściem, które nie posiadają możliwości sterowania sygnałem cyfrowym DiSEqC i nie dają możliwości generowania napięcia na 8 pin eurozłącza po naciśnięciu przycisku TV/SAT na pilocie odbiornika satelitarnego.

Przełącznik ręczny tzw. "hebelkowy"-

umożliwia podłączenie dwóch konwerterów TV-SAT do jednego wejścia głowicy w odbiorniku. Przełączanie pomiędzy konwerterami następuje poprzez przełączenie przełącznika (hebelkowego zazwyczaj) w przełącznik. Jego wadą jest konieczność każdorazowego podchodzenia do niego i przełączania, jeśli chcemy zmienić satelitę. Przełącznik ma też zaletę, bo działa z każdym tunerem, niezależnie od jego możliwości sterujących.

Przełącznik xV-1 (Standby)

Przełącznik sygnału przeznaczony do połączenia 2 konwerterów Universal. Sterowany zanikiem napięcia w linii zasilania konwertera z tunera (0V w pozycji Standby).Posiada pamięć ostatniego stanu przed wyłączeniem.Przełącznik scart V-12 (analog-digital)

Przełącznik sygnału do połączania 2 tunerów z jednym konwerterem dla tunerów, które nie mają tzw. przelotki. Uaktywnienie wejścia przez załączenie dodwolnego tunera (podanie napięcia na LNB), drugi tuner musi być wyłączony

 

 

URZĄDZENIA "WSPOMAGAJĄCE".

Multiswitch -to urządzenie umożliwiające łączenie sygnałów VHF i UHF telewizji naziemnej z sygnałami częstotliwości pośredniej (IF) w zakresie 950-2150 MHz z konwertera Quattro z jednego lub kilku i przesyłanie ich jednym przewodem do kilku odbiorników satelitarnych. Przykładowe dane techniczne:
- zakres częstotliwości IF: 0,95-2,3GHz
- zakres częstotliwości TV: 5-862MHz
- sygnały sterujące V/Lo H/Lo V/Hi H/Hi
= 11,5-14,5V/0kHz 16,5-19V/0kHz
= 11,5-14,5V/22kHz 16,5-19V/22kHz
- zasilanie: 220V50Hz

Generator DiSEqC to urzadzenie służące do sterowania przełącznikami w systemie DiSEqC w przypadku kiedy tuner nie wysyła takiej komendy.
Zasada działania: Generator po podłączeniu zgodnie z zaleceniami instrukcji, ustawiamy przełącznikiem umieszczonym w obudowie sposób sterowania.

1. Pozycja 0/22 kHz - układ może generować ciągły sygnał 22 kHz pod warunkiem, że na wejściu sterującym napięcie zaniknie do 0V na okres do 3,5 sekundy. Można to uzyskać poprzez chwilowe przejście tunera w stan czuwania (standby) lub za pomocą przełącznika TV/SAT.
2. Pozycja TB - (A)/( B) - układ w chwili włączenia generuje sygnał Tone Burst (A). Aby wygenerować sygnał Tone Burst ( B) należy wykonać operację jak w punkcie 1.
3. Pozycja Manual - pozwala na mechaniczne przełączanie sygnału Tone Burst (A)/( B) przy nie podłączonym wejściu sterującym.

Interface kodu DiSEqC
 

- jest to urządzenie umożliwiające sterowanie obrotem czasz satelitarnych. W tym celu należy podłączyć go do pozycjonera. Wybór pozycji następuje w wyniku wysłania odpowiedniego kodu DiSEqC 1.0 z odbiornika TV-SAT.

 

 

Zwrotnica TV&SAT

Zwrotnice służą do sumowania sygnałów radia i telewizji 0,5-862 MHz oraz sygnałów satelitarnych 950-2400 MHz.

 


Sumator Tv/sat

Sumator serii FB1 służy jako zwrotnica dla sygnałów radia i telewizji oraz sygnałów satelitarnych, pozwalając na sumowanie sygnałów w zakresie 0,5-862 MHz i sygnałów w zakresie 950-2400 MHz. Zbudowano je z wysokiej klasy materiałów, zapewniając wysoką klasę pracy w zadanych częstotliwościach. Sumator FB 1ML jest urządzeniem dwukierunkowym, dzięki czemu można zastosować go nawet w zaawansowanych systemach odbioru sygnału telewizji naziemnej i satelitarnej.

Separator galwaniczny

jest stosowany wszędzie tam gdzie występuje różnica potencjałów pomiędzy segmentami sieci lub pomiędzy urządzeniami aktywnymi w mieszkaniu np. telewizja kablowa w połaczeniu ze sprzętem komputerowym.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TV-SAT - to element służący do zabezpieczenia urządzeń, takich jak odbiornik satelitarny, multiswitch, odbiornik telewizyjny itp. przed skutkami wyładowań atmosferycznych.
Maksymalne obciążenie, jakie wytrzymuje to 4500 A o czasie trwania impulsu 8/20 µs. Element pracuje w pełnym zakresie częstotliwości RTV i SAT.

 
 

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl

statystyki www stat.pl