Kabel koncentryczny (WIADOMOŚCI OGÓLNE) o okrągłym przekroju wykorzystywany w naszych zestawach sat, składa się z wewnętrznej izolowanej żyły (warstwa izolatora separująca przewód od otoczenia),oraz otaczającego ją metalowego oplotu - tzw. ekranu (często miedziany, w postaci siatki lub płaszcza, chroniący przewód przed wpływem zewnętrznego pola el.magn)

Całość jest osłonięta "koszulką"z miękkiego tworzywa sztucznego - zewnętrzna warstwa ochronna. Warto zwrócić uwage przy zakupie, czy dany przewód ma homologację co potwierdzało by jego parametry i dobrą jakość, a także na tłumienność, często wiekszą od wmocnienia konwertera.Dla interesującego nas kabla, przy typowym wzmocnieniu konwertera (rzędu 55-60dB) tłumienie może wynosić 35-40dB i wtedy przewód może mieć nawet 100m, co nie elminuje całkowicie kabli o tłumieniu większym (oby tylko ograniczyć dł. odpowiadającej tłumieniu 35-40dB (np: dla 60-65dB będzie to 60m). Wazny jest również współczynnik ekranowania (za względu na zakłucenia elektromagnetyczne) decydujący o wrażliwości kabla na zakłucenia zewnętrzne. Standardowe ekranowanie wynosi ok55dB, są jednak i takie u których ten współczynnik wynosi 80dB lub jeszcze więce np:CTF-81, CTF-100, CTF-113 czy ctf-167 firmy Raydex, posiadają spieniony dielektryk, podwójny ekran z folii aluminiowej i oplotu miedzianego. Okablowanie jest bardzo ważnym elementem instalacji satelitarnej i jego wady mogą zniweczyć część wysiłku i nakładów ponoszonych przy wdrożeniu danego rozwiązania - szczególnie, że trudno nieraz zidentyfikować przyczynę, nieprawidłowego działania danego zestawu.

Zalety kabla koncentrycznego:
* - dopasowanie falowe do wejść typowych urządzeń audio-video,
* - ekran metalowy zapobiegający "wyciekowi" sygnału,
* - możliwość zastosowania preemfazy i deemfazy.

Wady kabla:
* różnica rezystancji przewodów sygnałowych (metalowych), przewodu i ekranu.
* zakłócenia elektromagnetyczne w otoczeniu, nie zawsze tłumione przez ekran, wywołujące wyraźne pogorszenie jakości obrazu,
* wzmacnianie sygnału w torze kabla wzmacnia zakłócenia (nie ma wzmacniania różnicowego).

BUDOWA

Kabel koncentryczny stosowany w instalacjach satelitarnych

składa sie zasadniczo z żyły głównej, którą otocza izolator, obwinięty ekranem a całość jest chroniona izolacją zewnętrzną z tworzywa sztucznego.

Żyła środkowa (wewnętrzna)- miedziana lub aluminiowa (nie zalecane ze względu na powstające z czasem zmiany na jej powierzchni). Im grubsza jest żyła wewnętrzna, tym mniejsza tłumienność właściwa kabla.

Dielektryk - w nowoczesnych kablach z rdzeniem miedzianym jest zwykle wtryskiwany gazowo, przyjmując postać pianki, co w znacznym stopniu polepsza parametry mechaniczne i wytrzymałościowe kabla, oraz zwiększa jego żywotność.

Cienka folia - służąca do oddzielenia oplotu od powłoki zewnętrznej, dodatkowo pozwalając uzyskać większą elastyczność, stanowiąc także ochronę przed wilgocią.

Żyła zewnętrzna (oplot) - w zależności od zastosowanego materiału ekranu różna jest efektywność ekranowania. Parametr ten określa, jak skutecznie tłumiony jest zewnętrzny sygnał zakłócający.

Izolacja zewnętrzna - ma zadanie ochrony żył i ich otoczki przed wpływem czynników zewnętrznych, które mogą
wystąpić w miejscu zainstalowania kabla (promieniowanie słoneczne, temperatura, wilgoć itp)

OPRAWIENIE KABLA

Nawet najlepszy kabel, spełniający wszelkie normy okarze sie problematyczny, jesli zbagatelizujemy samo oprawienie i podłączenie do urządzenia. Złe oprawienie może pogorszyć skuteczność ekranowania czy zwarcie oplotu z żyłą wewnętrzną (zwiększenie preemfazy),warto zwrócić też uwagę, aby nie naciac oplotu ekranującego (zakłócanie sygnału przez zewnętrzne sygnały wysokiej częstotliwoś). Sam montaż wtyczki F jest podawany na kilka sposobów: fotka pierwsza przedstawia chyba najpopularniejszy, natomiast następne (zamieszczone dzięki uprzejmości pana Mariana Pokorskiego http://www.pokosat-academy.com/)przedstawiają sposób bardzo skuteczny.

Sama końcówka żyły środkowej powinn być cięta pod kątem prostym (jak na rysunkach, nie na stożek)co uchroni nas przed zwiększenieniem emitowania sygnału wysokiej częstotliwości, wiec kupując kabel, dopasujmy sobie od razu do niego i wtyki.

PARAMETRY - CHARAKTERYSTYKA

Tłumienie - jest parametrem określającym wielkość strat na jednostkę długości kabla i jest zależne od rodzaju izolacji oraz wymiarów przewodnika. Wartość tego parametru jest

podawana w dB na 100m, dla różnych częstotliwości, gdyż ze wzrostem przesyłanej częstotliwości, rośnie także tłumienie. Parametr ten decyduje o poziomie strat mocy sygnału transmitowanego do anteny. W decybelach podawana jest także tłumienność kabla, czyli tłumienie "właściwe". Tłumienie kabla równe 3dB oznacza dwukrotny spadek mocy transmitowanego sygnału. Podawane przez producenta dane, dotyczą kabli nowych, z czasem tłumienie kabla powoli rośnie z powodu starzenia się izolacji oraz korozji przewodu wewnetrznego i ekranu.

Szerokość przenoszonego pasma - czyli różnica między górną i dolną częstotliwością pasma, które kanał jest zdolny przenieść z nierównomiernością nie gorszą niż 3 dB.

Impedancja falowa - jest to stosunek napięcia do prądu w dowolnym miejscu kabla, wówczas gdy nie występują odbicia, tzn. znajduje się on w warunkach pełnego dopasowania.

Współczynnik odbicia - jest stosunkiem amplitudy fali odbitej, do fali pierwotnej. Pojawienie się w torze transmisji niejednorodnego kabla lub innych elementów o różnych impedancjach powoduje pojawienie się fal odbitych, zniekształcających sygnał.

Skuteczność ekranowania - odporność na indukowanie się w kablu napięć zakłócających pod wpływem zewnętrznych źródeł zakłócających. Dodatkowo, ekran toru (wiązki) chroni przesyłane sygnały przed ich emisją na zewnątrz toru i rozproszeniem.

Minimalny promień zgięcia - parametr, którego zachowanie jest

niezbędne przy układaniu kabla - aby kabel nie utracił swoich właściwości transmisyjnych. Dopuszczalny minimalny promień
gięcia określany jest jako krotność średnicy zewnętrznej powłoki kabla i odnosi się do promienia zgięcia wewnętrznej powierzchni kabla, a nie do jego osi.

Średnica powłoki zewnętrznej - informacja służąca do doboru wtyczek.

Szum tła - źródła zewnętrzne(telefony, komputery itp) oraz

inne linie transmisyjne moga wprowadzać szum, który nakładał się będzie na transmitowany sygnał, co może obniżać amplitudę sygnału do poziomu zblizonego szumom. Wartość tego współczynnika powinna być jak największa.

Producent - Na naszym rynku obecnych jest wielu producentów kabla, oferujących produkty o różnych parametrach i standardzie wykonania. Znany, renomowany producent zapewnia stabilność parametrów decydujących o jakości. Podstawowym testem może być sprawdzenie, czy dany wyrób posiada Świadectwo Zgodności Ministerstwa Łączności, określa ono zgodność danego produktu z Polskimi Normami. Andrew Corporation, Belden CDT, czy Draka Holding N.V.,to szczególnie polecani producenci.

statystyki www stat.pl